BEE HANG

Ett grupparbete där vi under två veckors tid utforskat hur vi genom design kan öka interaktionen och samarbetet mellan olika arter. Vår uppgift, att skapa ett boende för bin på konstfacks campus och samtidigt se över hur vi kan hjälpa dem att må bäst i sitt nya hem. Vi valde att skapa en bikupa som hängs på Konstfacks fasad och ersätter O:et i skolans logotyp. Skolan har totalt 3 platser där vår bikupa kan installeras och de monteras på ett metallräls så att de enkelt kan tittas till av vårt BEE-team som ansvarar för skötseln. Honungen som biet producerar är främst för deras egna matförråd och för att skapa de bösta förutsättningarna för oss och våra bin vill vi utrusta vårt campus med en växtvägg över hela skolans fasad på baksidan, en pergola med växtlighet till uteplatsen vid huvudentré samt plantera nya körsbärsträd för att ersätta de som sågats ner. För att alla på skolan ska vara delaktiga i våra bin så vill vi utrusta BEE HANG med sensorer och kameror som registrerar binas rörelser i boet. Dessa signaler översätts sedan till ett mönster som bygger på biets "Round dance" där de rör sig i en speciell slinga, varje form representerar ett bi och tillsammans skapar de ett unikt konstverk som projiceras på lediga väggar i skolans lokaler för att skapa intresse och delaktighet. 

Research och skisser växtlighet av Rebecka Härnborg och samtliga renderingar av John Liland. Skisser och prototyp på olika hängande bikupor nedan samt text för produktbeskrivning och skisser på BI-konst av Annika Toijanen, ID18.PRESENTATION


BEE ART


PROTOTYPER


SKISSER