FAMILJEBAND

Genom att repetera en form vill jag visa varje unik människas bidrag och tillhörighet till något större, en helhet, en familj. Verket är tillverkat av vitt kopieringspapper.

Varje liten form består av en stor och en liten ögla skapad av samma pappersremsa - en mor och en dotter - som tillsammans bygger ett starkt familjeband.