PORTFOLIO


KONST

Den största drivkraften i min konst är att utforska och tolka min familjehistoria genom att bygga det oväntade och tillsynes omöjliga i en form. Genom att använda sköra material för att bygga något stark och att arbeta repitativt bygger jag fram en större helhet från många små former. Man skulle kunna säga att jag bygger fram min familjehistoria bit för bit...