KONST

I mina verk utforskar jag mitt finska arv - ett arv från ett land som jag aldrig bott i, med ett språk jag endast delvis behärskar men där hela min familjehistoria finns. Genom att arbeta repetitivt söker jag finna en större helhet av många små former - man skulle kunna säga att jag bygger fram min familjehistoria bit för bit...