PRINTS

Bildserierna SKELETT, LAGER, KOTTEN  och ARA är för mig ett sätt att förlänga livslängden på mina verk och former som jag skapar utav vitt kopieringspapper. Bilderna är alla digitalt bearbetade utsnittsbilder tagna under min byggprocess. 
SKELETT

INHALE - fotografi

EXHALE - fotografiLAGER

LAGER 1 - fotografi

LAGER 2 (övre) och LAGER 3 (nedre) - fotografiKOTTEN

KOTTEN 1 - fotografi

KOTTEN 2 - fotografi
ARA

ARA - fotografi

ARA 1 - fotografi