PRICKAT

Teckningarna nedan är samtliga framprickade med en finliner. Genom att redigera dem i datorn skapas nya bilder med digitala inslag. Storlek varierar mellan A4 - A3.