RINGDANS

Formen Ringdans är inspirerad av en elefanthjords sätt att samla sig runt en nyfödd elefantbebis och dess mor för att skydda dem. Med snablarna utåt skyddar de mot yttre fara, med snablarna inåt hjälps de åt med att få upp barnet på fötterna. Verket är tillverkat av vitt kopieringspapper och monterade på en lampring. Ringdans kan belysas inifrån liket en lampa och monteras på en lampfot eller monteras hängande.