SFÄR

Genom att repetera en form vill jag visa varje unik människas bidrag och tillhörighet till något större, en helhet, en familj. Varje Sfär är unik i sin form och tillverkade av vitt kopieringspapper.