SFÄR

Genom att repetera en form vill jag visa varje unik människas bidrag och tillhörighet till något större, en helhet, en familj. Varje Sfär är unik i sin form - helt beroende på hur många remsor av vitt kopieringspapper de får och hur de sätts samman.