SKUGGAD AV FÄRG

I kursen "Färg, ljus och perception" med Bengt Ahlin skapade jag fyra likadana former i olika nyanser av papper för mitt projektarbete. En vit form med blå ton, en gul form med röd ton, en blå form med en grön ton och en grå form i neutral färg. Därefter experimenterade jag med att byta färg på form och skugga enbart med hjälp av färgade lampor och filter och fotograferade mitt resultat. Exemplet nedan är den vita formen upplyst av både rött och vitt ljus.