SOILUS ARV

I verket "Soilus arv" har jag på ett normkritiskt sätt undersökt det psykologiska arvet som uppstår i en familj vid ett monetärt arvskifte. Ett arv som innefattar skog och mark i en familj som ursprungligen bestod av tolv syskon men som vid tiden för arvsskiftet enbart påverkade åtta av dem. Vad händer med familjedynamiken när föräldrarna testamenterar allt till sina söner och döttrarna stryks ur testamentet. Hur förändras minnen och historia när man inte längre har tillgång till platserna döttrarna tidigare delat med sina bröder? I verket har jag fokuserat på ärvda beteenden som sårat, spårat och ärrat oss och som vi trots det ändå för vidare till nästa generation. Verket består av 12 fotografier, en lerform och en papperssjö.