SOLROSOR

I verket "Solrosor" återskapar jag mina barndomsminnen från somrarna i mormors trädgård där hon varje år odlade vackra solrosor och rosor i den vackra solen...

"Solrosor" skapas av tunna remsor vitt kopieringspapper, glest byggda och belysta för att maximera skuggspel.