THE CIRCLE OF THE BRÖDROST

I kursen cirkulär design plockar vi i sär en valfri elektrisk produkt för att räkna antal delar den består av och vilka material som använts för att tillverka den. Trots alla lagar och regleringar inser vi snabbt att långt ifrån alla delar är uppmärkta och att det är både tidskrävande och svårt att separera och återvinna alla olika material på ett korrekt sätt. I steg 2 arbetar vi därför med att hitta ett mer miljösmart och effektivt sätt att producera, ta isär, laga, uppdatera och förlänga livslängden på produkten samt att enkelt kunna separera de olika materialen när det är dags att återvinna den. 

STEG 2: Ritningar och prototypdelar i lera skapade av Louisa Juvall. Prototyper i trä och papper skapade av Annika Toijanen.


STEG 1

Totalt 114 delar i olika sorters omärkt plast och metall. Monterade med en stor mängd skruv och binds samman av ett spindelnät av elkablar. 


STEG 2SÅ HÄR BLIR 114 DELAR TILL 4

Samtliga delar packas som moduler efter material de innehåller. Samtliga moduler har en färgkodning och fösts med enkel låsmekanik så att de är säkra men möjliga att laga eller byta ut en modul vid behov. På sätt förlänger vi livslängden på produkten och förenklar återvinning när det nått EOL-stadiet,


MATERIALMÄRKNING


PLAST


EL


ALUMINIUM


ÖVRIG METALL


LÅSANORDNINGAR


PRESENTATIONSMATERIAL


PROTOTYP