HUMAN TOUCH

Ett grupparbete inom hållbarhetsområdet där vi under två veckor skapat en produkt avsedd att skapa ett mer personligt sätt att ha kontakt med varandra under vår period av isolering under pågående Corona pandemi. Delkursen handlade om biomimik som i princip innebär att vi i vår produkt inspirerats av en levande organisms egenskaper, form eller struktur i naturen. 

Research och skisser om Mycelium av Rebecka Härnborg, renderingar av John Liland samt skisser och prototyper form, mönster och struktur av Annika Toijanen, ID18.