TVÅTUSEN SJÖAR

Skapad av 2 000 remsor vitt kopieringspapper monterade i en träram. Verket visades på min soloutställning på Galleri Candyland i Stockholm under november månad 2018.

Mina förfäders land kallas ofta för de "Tusen sjöarnas land" - men som född i Sverige så är min syn och känsla för Finland och min familjehistoria där inte alls densamma som för min mamma. Som det första av två barn föddes hon till mormor Aino och morfar Väinö två år efter andra världskrigets slut. Mormors hemstad Kuusamo ockuperades av tyskarna under kriget och alla invånare evakuerades till andra orter. När de väl fick komma tillbaka hade tyskarna grävt ner kyrkklockorna och bränt ner hela byn. Verket "Tvåtusen sjöar" visar skuggan av ett krig sett ur mina och min mammas ögon. Tusen sjöar sett ur två olika perspektiv... PROCESSBILDER