CORE MOVEMENT

En av våra första formövningar i lera gick ut på att tolka en kroppslig rörelse med utgångspunkt ur en elliptisk cylinder. Vi har lärt oss att handskas med den annorlunda, grå och varma industridesignleran och övat på att analysera geometriska formers axlar, kraft och rörelse. 


ELLIPTISK CYLINDERSLUTRAPPORT