INKLUDERANDE DESIGN

I en två veckors kurs arbetade vi med att förbättra en befintlig förpackning så att personer med olika funktionsvariationer lättare ska kunna använda produkten utan extra hjälpmedel. Jag valde att arbeta om ett s k "plånboksfodral" som smörgåspålägg förpackas i. Nedan ser ni min lösning.FÖR VEM?

I kursen fick vi möjlighet att arbeta med Agneta som har en allvarlig reumatisk sjukdom. Den påverkar hela hennes kropp och särskilt tydligt syns det på hennes händer. Hon delade frikostigt med sig av sina erfarenheter och testade tålmodigt alla våra prototyper för att vi alla skulle nå bästa resultat i våra respektive projekt. En annan bra övning var att skapa begränsande verktyg som hjälpte oss att efterlikna känslan av att inte kunna greppa och hålla i något.