ANTHEA

I kursen "Kung Saga" samarbetade vi med de fantastiska eleverna på särgymnasiet Kung Saga som även de har sin verksamhet på Telefonplan i Stockholm. Vi fick möjligheten att samarbeta med varsin elev, lära känna dem och därefter designa en stol efter deras särskilda önskemål och behov. Min stol fick namnet AnThea - en sammanslagning av mitt och Theas namn - som ett minne av vårt fina samarbete i projektets alla steg.PROCESSBILDER